Tagság feltételei:

1. Elvégezte az alap szintű Sommelier Iskolát, vagy egyéb szakmai tanfolyamot.
2. Elfogadja a Magyar Sommelier Club Alapszabályzatát.
3. Aktív részt vállal a Club feladataiból.
4. Rendszeresen részt vesz a Club összejövetelein.
5. Befizeti az éves tagdíjat.

A tagfelvétel évi rendes közgyűlések alkalmával történik, szavazással.